Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้งานของทางเว็บไซต์ ufabetteringum4.com ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะจะทำให้การใช้บริการของนักพนันทุกท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการใช้บริการที่ดีที่สุด โดยข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานมีการกำหนดไว้ตามมาตรฐานเว็บพนันระดับสากล สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ทางเว็บไซต์ได้อธิบายไว้อย่างละเอียด ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ผู้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetteringum4.com จะต้องมีคุณสมบัติในการเข้าใช้งานโดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ หากมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
 2. ในการสมัครสมาชิกผู้เข้าใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนทุกข้อ และถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง หากผู้ใช้ท่านใดปฏิเสธข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ทางเว็บไซต์จะปฏิเสธการให้บริการ
 3. ข้อมูลที่ใช้สมัครบริการกับทางเว็บไซต์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ทางเว็บจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของท่านไปสู่สาธารณะอย่างเด็ดขาด
 4. การเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน การชำระเงิน การฝากถอนเงิน ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 5. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการจากการใช้งานของทางเว็บไซต์ ufabetteringum4.com ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี
 6. ทางเว็บไซต์ ufabetteringum4.com มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไข ในเวลาใดก็ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ
 7. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะของสมาชิก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 8. ข้อมูลทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์ ufabetteringum4.com ทั้งหมด ได้ทำการจดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีการละเมิด ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมาย
 9. หากผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
 10. ผู้ที่ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetteringum4.com จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น
 11. หากสมาชิกท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทาง contact@ufabetteringum4.com

You may have missed